Mienie

Majątek
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach stanowi własność Powiatu w Tarnowskich Górach. Mienie stanowi nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 1974/74 i 1976/74 o łącznej powierzchni około 1,2 hektara.


Wersje tej podstrony:
2016-06-23 11:38:30 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2016-06-23 10:27:57 edytowany przez: Barbara Wieczorek

© 2016 Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach·