Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informacja o wyniku rozpoznania cenowego w sprawnie wykonania dostaw na:

 „Sukcesywne dostawy wraz z transportem żywności do Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z podziałem na części – liczba części 5, od A do E”.

Sukcesywne dostawy wraz z transportem produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych: część A - mięso, konserwy i przetwory z mięsa; część B - drób i podroby drobiowe”.

Sukcesywne dostawy wraz z transportem produktów mleczarskich oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych\\\\\\\\\\\\\\\".Załączniki:
1. Protokół - Rózne produkty spożywcze...;
2. Protokół - Produkty mięsne;
3. Protokół - Produkty mleczarskie. 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

 

z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Włoskiej 24

 

 

 

Z A P R A S Z A

 

Do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania dostaw na

 

Sukcesywne dostawy wraz z transportem produktów mleczarskich oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

 

(na podstawia art. 4 pkt. 8 – Prawo zamówień publicznych)


Załączniki:
1. Zaproszenie;
2. Formularz cenowy;
3.  Formularz ofertowy;
4. Wzór umowy;
5. Klauzula informacyjna.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Włoskiej 24

 

Z A P R A S Z A

Do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania dostaw na

Sukcesywne dostawy wraz z transportem produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych: część A - mięso, konserwy i przetwory z mięsa; część B - drób i podroby drobiowe”

(na podstawia art. 4 pkt. 8 – Prawo zamówień publicznych)

Załączniki:

1. Zaproszenie;
2. Formularz cenowy;
3. Formularz ofertowy;
4. Wzór umowy;
5. Klauzula informacyjna.
 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Włoskiej 24

Z A P R A S Z A

Do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania dostaw na (na podstawia art. 4 pkt. 8 – Prawo zamówień publicznych):

Sukcesywne dostawy wraz z transportem żywności do Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z podziałem na części – liczba części 5, od A do E”, w tym:

 

1. Część A: Różne produkty spożywczeCPV 15800000-6;

2. Część B: Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1;

3. Część C: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000-4;

4. Część D: Produkty głęboko mrożone CPV 15896000-5;

5. Część E: Pieczywo CPV 15811000-6.


Załączniki:
1. Zaproszenie;
2. Załączniki do zaproszenia:
-załącznik nr 1 - część A
-załącznik nr 2 - część B
-załącznik nr 3 - część C
-załącznik nr 4 - część D
-załącznik nr 5 - część E
3. Formularz ofertowy;
4. Wzór umowy;
5. Klauzula informacyjna.

 

Dołączone pliki:

1575894293_Klauzula Informacyjna.pdf
1575894258_Wzór umowy.pdf
1575894231_Formularz ofertowy.pdf
1575894199_Formularz cenowy.pdf
1575894166_Zaproszenie BIP.pdf
1568180902_Wzór umowy.pdf
1568180879_Formularz ofertowy.pdf
1568180867_Załącznik nr 4.pdf
1568180855_Załącznik nr 3.pdf
1568180842_Załącznik nr 2.pdf
1568180827_Załącznik nr 1.pdf
1568180814_Zaproszenie.pdf
1569929859_Protokół rozpoznania cenowego.pdf
1575890190_Zaproszenie BIP.pdf
1575890211_Załącznik nr 1 - Część A.pdf
1575890225_Załącznik nr 2 - Część B.pdf
1575890241_Załącznik nr 3 - Część C.pdf
1575890256_Załącznik nr 4 - Część D.pdf
1575890274_Załącznik nr 5 - Część E.pdf
1575890289_Formularz ofertowy.pdf
1575890309_Wzór umowy.pdf
1575890324_Klauzula informacyjna.pdf
1575892509_Zaproszenie BIP.pdf
1575892526_Formularz cenowy.pdf
1575892549_Formularz ofertowy.pdf
1575892746_Wzór umowy.pdf
1575892795_Klauzula Informacyjna.pdf
1577184229_Protokół - Różne produkty spożywcze.pdf
1577184264_Protokół Produkty mięsne.pdf
1577184284_Protokół Produkty mleczarskie.pdf
Wersje tej podstrony:
2020-09-03 13:54:02 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2020-09-03 13:51:32 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2020-09-03 13:47:03 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-12-24 11:44:55 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-12-09 13:24:58 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-12-09 13:00:24 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-12-09 12:48:28 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-12-09 12:18:49 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-11-13 10:39:20 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-11-07 09:58:04 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-10-01 13:39:46 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-10-01 13:37:53 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-09-11 07:48:32 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-09-11 07:36:13 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-06-12 11:47:32 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-06-12 11:44:56 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-06-12 11:40:36 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-05-29 14:54:32 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2019-05-29 14:52:58 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-12-28 12:33:54 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-12-13 14:50:26 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-12-13 14:47:33 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-11-29 10:46:28 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-11-29 10:39:54 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-11-27 13:56:47 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-11-09 13:50:40 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-10-05 13:16:41 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-10-05 13:12:13 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-10-05 13:11:06 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2018-09-26 12:15:48 edytowany przez: Barbara Wieczorek

© 2016 Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach·